Digitale Tilbud

Terapi online

Alle mine tjenester tilbys også digitalt. Jeg bruker Zoom som plattform. Den er trygg og tilfredsstiller alle krav til sikkerhet og taushetsplikt som kreves av Traumeterapeut foreningen NTF. Jeg tilbyr både individuell terapi og terapi i gruppe på zoom.
Trenger du mere informasjon, så ta kontakt.

Ja takk, jeg ønsker mer informasjon