Hva er IoPT terapi?

 
IoPT STÅR FOR:
I = Identitets
o = orientert
P = psykotraume
T = teori og terapi

IoPT er teori basert på praksis og praksis basert på teori. Metoden er utviklet gjennom de siste 25 år, med Dr. Franz Ruppert som grunnlegger og gjennom nært internasjonalt samarbeid med praktiserende terapeuter og klienter.
En IoPT traumeterapeut trenger grundig kunnskap om TEORIEN innen IoPT som knytter sammen flere teoretiske byggesteiner. Bla.a teorien om psyken, menneskets utvikling, psykotraumer, tilknytning og mer. En forståelse av hvordan mennesker fragmenteres p.g.a traumatiseringer er en nødvendighet for å kunne utøve terapien.

METODEN innen IoPT er Intensjonsmetoden. Klienten kommer med sin intensjonssetning som er bestillingen til den avtalte prosess . Ved å jobbe med den, kan de traumer som hører til i denne psykiske strukturen få mulighet til å bli synlig for klienten og dermed gis det mulighet til å møte de unge delene sine som kan få støtte til å vokse opp.

MÅLSETTING FOR IoPT- TERAPI
Styrke de sunne psykiske strukturene i deg slik at du bl.a kan:
• reagerer på virkeligheten på en passende måte
• forstå realiteten og begripe dens kompleksitet
• uttrykke følelser tilsvarende situasjonen
Hjelpe deg med å:
• bygge opp mellommenneskelige og nære forhold
• fri deg fram dem, hvis mønstrene deres blir mer destruktive enn konstruktive
• gjøre det mulig å oppleve seksuell lyst på en ansvarsfull måte
• reflektere selvkritisk over dine egne handlinger
• formidle håp om en passende løsning på problemene i utfordrende tider

Hvis du vil vite om du trenger terapi kan du klikke HER


Ja takk, jeg ønsker mer informasjon