Hva er psykotraume?

 
PSYKOTRAUME er konsekvenser av livserfaringer som er så voldsomme at barnet ikke klarer å bearbeide dem psykisk. Det kan få for mye eller for lite av det det trenger. Når et barn blir satt i en stress situasjon og opplever fare, har det tre muligheter: det kan kjempe, flykte eller stivne til. Når det er en reel mulighet, løses situasjon seg og psyken går tilbake til normalen. Når stress situasjonen oppleves som umulig å løse p.g.a manglende ressurser og evne, skjer det en automatisk avspalting i psyken. Jo yngre individet er, jo færre ressurser og muligheter har det.
Psyken kan ikke lenger oppfylle sin grunnleggende funksjon som er å formidle virkeligheten til barnet. Barnet underkaster seg følelser det ikke kan unnslippe, barnet kan ikke lenger føle seg selv eller sin kropp, det «glemmer» det som har skjedd. Dette utvikler en permanent spenningstilstand hos barnet der følelser, tanker, hukommelse og handlinger ikke passer sammen, de begynner å leve hvert sitt liv som atskilte deler av en og sammen person.
 
SPALTINGSMODELLEN
TD er en del av psyken som er i en traumetilstand etter den utløsende situasjonen ( den delen er fortsatt på samme alder som da traume ble utløst)
TOD er en del av psyken som prøver å skjule og fortrenge opplevelsene av den avmakt som ble følt da spaltingen skjedde.
SD er en del av psyken som kan begripe virkeligheten så lenge det ikke oppstår fornemmelser som kan utløse et psykotraume.

Å være traumatisert betyr at TD er blitt en del av identiteten. Det betyr at personene ikke kan utvikle videre det som i utgangspunktet var en sunn identitet. TD har en traumeenergi som når som helst kan utløses. Defor har psyken utviklet en egen mekanisme som umiddelbart kan reagere med mottiltak når dette trigges på en eller annen måte. Det kalles TOD. Den er en del av psyken som prøver å fortrenge følelsen av avmakt som var tilstede da TD ble avspaltet. Dette betyr at individet, uansett alder, vil være traumatisert og spaltet innvendig helt til det finner en måte å oppheve den psykiske fragmenteringen på.

Traumer er konsekvenser av handlinger:
• Det at far slår, er ikke traumet
• Hva det har gjort med meg at far slo meg, er traumatiseringen


Ja takk, jeg ønsker mer informasjon