Pedagogisk Veiledning

Pedagogisk veiledning (ansatte i skole og barnehage)

Som leder i barnehager i mer enn 40 år, har jeg erfaring med at ansatte i barnehager ikke får den veiledningen de trenger for å utvikle seg og være sikker på at de gjør en så god jobb som mulig. Dette vet jeg også er tilfelle for lærere i skolen. De ansatte i skole og barnehage har en utrolig viktig jobb. Hvordan de blir oppfattet i møte med barn og unge, får enorme konsekvenser, både på godt og vondt. Hvis pedagogene har utfordringer i jobben de ikke helt mestrer, vil det være barn som trigger dem og dermed kan reaksjonen deres bli uforståelig for dem de møter.

Jeg tilbyr tradisjonell pedagogisk veiledning og pedagogisk veiledning med IoPT som metode. Tror du det er flere på din arbeidsplass som kanskje vil det samme, så kommer jeg gjerne på et informasjonsmøte og forteller litt mer om IoPT og viser i praksis hvordan det fungerer. Ta kontakt, så finner vi ut hva som blir riktig for deg.

Ja takk, jeg ønsker mer informasjon